+(48) 71 381 73 50 sekretariat@epp-pl.com
EN / IT

Wtrysk

Wszelkie procesy formowania wtryskowego przeprowadza się za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń zwanych wtryskarkami.

Formowanie wtryskowe to technika, polegająca na wtryskiwaniu stopionego tworzywa (granulatu) do formy, która po napełnieniu jest w odpowiednim momencie chłodzona lub ogrzewana. W przypadku tworzyw termoplastycznych stosuje się formy chłodzone, natomiast w przypadku tworzyw termoutwardzalnych formy ogrzewane. W wyniku chłodzenia, tworzywa termoplastyczne lub w wyniku ogrzewania, tworzywa termoutwardzalne, zespalają się w formie dokładnie odwzorowując jej kształt.

Cały proces odbywa się pod wpływem wysokiego ciśnienia (siła zamykania), dlatego też formy wtryskowe muszą być szczelnie zaciśnięte podczas procesu podawania materiału, jego ogrzewania lub chłodzenia. Po wypchnięciu kształtki forma jest szczelnie zamykana (ręcznie albo mechanicznie), a cykl wtrysku może rozpocząć się ponownie.
Back
Next
Copyright © EPP Poland