Wtrysk

Wszelkie procesy formowania wtryskowego przeprowadza się za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń zwanych wtryskarkami.

Formowanie wtryskowe to technika, polegająca na wtryskiwaniu stopionego tworzywa (granulatu) do formy, która po napełnieniu jest w odpowiednim momencie chłodzona lub ogrzewana. W przypadku tworzyw termoplastycznych stosuje się formy chłodzone, natomiast w przypadku tworzyw termoutwardzalnych formy ogrzewane. W wyniku chłodzenia, tworzywa termoplastyczne lub w wyniku ogrzewania, tworzywa termoutwardzalne, zespalają się w formie dokładnie odwzorowując jej kształt.

Cały proces odbywa się pod wpływem wysokiego ciśnienia (siła zamykania), dlatego też formy wtryskowe muszą być szczelnie zaciśnięte podczas procesu podawania materiału, jego ogrzewania lub chłodzenia. Po wypchnięciu kształtki forma jest szczelnie zamykana (ręcznie albo mechanicznie), a cykl wtrysku może rozpocząć się ponownie.

 

EPP Plastic-Automotive-Parts-001 EPP Mould-Injection-Employee-004 EPP Injection-Maintenance-Employee-007 EPP Injection-Maintenance-Employee-006 EPP Injection-Maintenance-Employee-005 EPP EPP-Mould-Injection-Robot-001 EPP Plastic-white-Good-Parts-002 EPP Plastic-Home-Appliance-Parts-001 EPP Mould-Injection-Employee-005