Dział montażu

Firma EPP nie zajmuje się tylko produkcją tworzyw sztucznych, oferuje również swoim klientom inne usługi dodatkowe, w tym montaż wytwarzanych przez Firmę komponentów w większą całość.

Na życzenie każdego zainteresowanego, oferujemy prosty lub złożony proces składania wraz z wszelkimi testami.

Z pośród zintegrowanych operacji firma EPP oferuje: nitowanie, klejenie, montaż mechaniczny, produkcję i naprawy form, wiercenie, wykrawanie i pakowanie.

 

EPP Assembly-Line-001EPP Assembly-Line-002EPP Plastic-Assembly-002EPP Top-Finishing-&-PackagingEPP Top-Gluing-001EPP Assembly-Line-003